TRIS Lidmaatschap 2020

Het oktobernummer was alweer het laatste blad van 2019. Voorzichtig gaat 2020 zich aandienen. Om er zeker van te zijn dat ook in 2020 ons onvolprezen lijfblad bij u op de mat valt, vragen wij u, zoals u inmiddels van ons gewend bent, om de nota van € 27,-- die u in deze editie aantreft aan ons te voldoen: 

Vóór 1 december 2019 op rekeningnummer: NL16INGB 0676205453 t.n.v. Triskontakten Zwijndrecht.

Graag mét vermelding van uw lidnummer. Het lidnummer treft u aan op de adressticker boven uw naam.

Zo kunnen wij in een (bulk) zending, voor een aantrekkelijk  porto tarief, u tegen het einde van dit jaar de 1e editie van 2020 sturen. Een losse editie verzenden kost namelijk € 3,48 aan portokosten. En dat is niet gering! Mogen wij op uw medewerking rekenen? Hartelijk dank! Namens het bestuur van Triskontaken.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment