top of page

TRIS Herinneringsinsigne aanvraagformulier

Het TRIS herinneringsinsigne is uitsluitend bestemd voor oud Trissers die gediend hebben bij de Troepenmacht in Suriname. Per oud Trisser is er slechts  één pakket te bestellen.

Het pakket wordt u na controle en na ontvangst  van een donatie van minimaal  €25,00 toegezonden. Voor nabestaande familie is het mogelijk het insigne postuum aan te vragen. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens heeft het bestuur het recht het insigne niet toe te kennen.

Na het invullen van dit formulier en online betalen of overmaken op bankrekening NL16INGB0676205453 t.n.v. Stichting TRIS Kontakten te Zwijndrecht van de donatie ontvangt u het herinneringspakket, bestaande uit:

Herinneringsinsigne, certificaat, military vechtpet en het reünieboekje.

Per oud Trisser is er slechts  één pakket te bestellen.

bottom of page