top of page

Nederlandse Troepen in Suriname

Het begrip ‘dienstplicht’ roept bij veel Nederlanders levendige herinneringen op, terwijl het de meeste jongeren nu niets meer zegt. Laat staan dat zij zich iets kunnen voorstellen om uitgezonden te worden naar exotische kolonies die ooit onder Nederland vielen zoals Indonesië, Nieuw-Guinea en Suriname, samen met de gevaren die dit met zich meebracht.


De verhalen van Nederlandse soldaten die hun dienstplicht in Suriname vervulden kent bijna niemand, terwijl veel mensen een buurman, oom of vader blijken te hebben die in Suriname heeft gediend. Tussen 1945 en 1975 vertrokken er in totaal zo’n 20.000 Nederlandse jongens van vaak net 18 jaar oud naar Suriname om daar hun diensttijd te vervullen bij de TRIS (Troepenmacht in Suriname), die stond voor vrede en veiligheid. Er is maar weinig bekend over deze voor velen van hen toch zo’n bijzondere periode in hun leven.

Ze hadden vaak geen idee wat ze te wachten stond in dit vrijwel onbekende stukje Nederland, vol vreemde volkeren en culturen ver van huis. Ook zijn er helaas zo’n 50 soldaten niet teruggekeerd naar huis door uiteenlopende oorzaken zoals tropische ziekten en noodlottige ongevallen.

Stichting TRIS.KONTAKTEN

In 2003 heeft Ad van Wingerden de stichting TRIS.KONTAKTEN in het leven geroepen. De Stichting heeft als doel het levend houden van de herinneringen aan de militaire diensttijd in Suriname in de breedste zin van het woord en haar geschiedenis in dit voormalig rijksdeel.


De Stichting wil de TRIS geschiedenis vastleggen en veiligstellen door middel van:

 • Het viermaal per kalenderjaar uitgeven van het TRIS.BLAD.

 • Het beheren van de TRIS monumenten in Havelte en Paramaribo en de tombe op de begraafplaats Hodie Mihi Cras Tibi in Paramaribo, waar oud TRIS militairen zijn herbegraven.

 • Het onderhouden van contacten met het 45e Pantserinfanteriebataljon Regiment Oranje Gelderland (RIOG) en de ministeries Nederland en Suriname.

 • Het onderhoud en beheer van het TRIS.Museum in Zwijndrecht.

 • Het organiseren van de jaarlijkse TRIS reizen naar Suriname in samenwerking met een reisorganisatie aldaar.

 • Het onderhouden van contacten met oud-Trissers in Nederland en Suriname, onder meer door het organiseren van een Trisochtend tijdens de TRIS reis in Paramaribo.

 • Het houden en activeren van reünies en het deelnemen met TRIS voertuigen aan Veteranendagen in Nederland. Bovendien is het mogelijk om een eigen peloton reünie te organiseren in het TRIS Museum in Zwijndrecht.

 • Het actief aanwezig zijn bij TRIS en RIOG evenementen door het hele land.

 • Het leveren van materiaal voor het Legermuseum in Paramaribo.

 • Het uitreiken van het TRIS herinneringsinsigne met draaginsigne voor hen die in Suriname hebben gediend. Een postuum uitreiking is ook mogelijk.

 • Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het TRIS Museum in Zwijndrecht.

 • Organiseren van het Koningsfeest op het Trisplein met Surinaamse livemuziek, het 45e Pantserinfanteriebataljon, hapjes en natuurlijk Parbobier. 

bottom of page